Střechy

<%@ Language=JavaScript %> Střechy ARVEN s.r.o. Ústí nad Labem

                           

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                       

    

                       

Izolace střechy:

Nároky na úroveň tepelné izolace staveb se neustále zvyšují. Rozhodujícím faktorem již nejsou samotné legislativní požadavky, ale snaha o dosažení co největších úspor nákladů na vytápění stavebních objektů, a v poslední době také nákladů na klimatizaci v letním období.

Zvyšuje se podíl nízkoenergetických domů, to je staveb s výrazně nižší spotřebou tepla na vytápění, než je předepsané současnou legislativou. Za nízkoenergetický dům je přitom považován objekt se spotřebou tepla na vytápění přibližně 50 kWh/(m2rok).

Spotřeba tepla u staveb s běžnou tepelnou izolací je přitom asi dvojnásobná a u nezateplených staveb je ještě výrazně vyšší. Pro dosažení žádoucích tepelně technických vlastností šikmých střech současných staveb již zpravidla nestačí samotné zvětšování tlouštěk klasických izolačních materiálů při použití tradiční skladby střešní konstrukce, ale je nutné hledat nová konstrukční řešení bez tepelných mostů a s minimálními nároky na zmenšení vnitřního prostoru podkroví.

V dnešní době už nestačí mít obytný prostor, kde se topí, svítí a větrá, tedy kde je příjemná pohoda. Při cenách energií je podstatná také energetická bilance. Takže střešní plášť musí vyrovnat teplotní skok mezi exteriérem a interiérem a zároveň musí chránit vnitřní prostředí. Závisí na jednotlivých vrstvách, a především na tepelné izolaci, jak bude střecha energeticky úsporná. Proto je třeba brát v úvahu, že:
• v obytném prostředí je mnoho vlhkosti. Jen jeden dospělý člověk uvolní při dýchání denně 2 litry vody, praní a koupání čtyřčlenné rodiny vyprodukuje 3 litry vody ve formě páry, vaření další 2 litry vody. Když je střešní konstrukce špatně navržená a zrealizovaná, tak takováto vlhkost kondenzuje a později způsobuje poškození dřeva a tepelné izolace nebo jiných stavebních částí domu.
• Střešní konstrukce tvoří ucelený systém, v němž se jednotlivé části navzájem ovlivňují a spolupůsobí i se všemi detaily. Na to se často zapomíná nebo se šetří na nesprávném místě – takže odbornou práci dejte raději na odborníky, nakonec vás to vyjde určite levněji než nekonečné opravy.

Podle příslušných norem musejí mít tepelněizolační materiály na obalech viditelné označení s těmito základními údaji:
• obchodní označení;
• typ použití;
• rozměry – podle normy musí být uvedená délka, šířka a tloušťka, případně i množství v balení;
• skupina tepelné vodivosti – čím je tepelná vodivost (W/m . K) nižší, tím je izolace účinnější (doporučená hodnota tepelného odporu R = 5 m2 . K/W);
• požární odolnost nebo informace o hořlavosti – jak se v daném materiálu rozšiřuje plamen v případě požáru;
• číslo odpovídající normy;
• specifické vlastnosti;
• výrobce a datum výroby spolu s výrobním číslem;
• kontrola zkušebny a certifikační znak.

 

 

    Střechy Arven s.r.o.

 

        HomeÚvodReferenceKontaktCeníkNabídka práceNabídka služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     spolupracujeme      napište nám                       © 2011 Střechy Arven s.r.o. Všechna práva vyhrazena.  Poslední aktualizace 30 března 2011

 

               Výběr krytiny

                Klempířské prvky

               Izolace střechy

               Ploché střechy

               Hromosvody

               Odvětrávání střechy